14 nap elállás

14 napos elállás

Az elállási jogról

Az elállási jogról

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Ön a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

A fogyasztót nem illeti meg az elállási jog:

  • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ; 
  • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása és/vagy használata után nem küldhető vissza
  • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
  • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
  • és minden egyéb, jogszabályban foglalt esetben, amelyről részletesen az ÁSZF-ből tájékozódhat.

Termék-visszaküldés, elállás menete

  1. Vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal a info@mulan.hu email címen, vagy a +36 70 600 9118-es telefonszámon.
  2. Az ügyfélszolgálattól kapott Elállási Nyilatkozatot töltse ki, majd küldje vissza e-mailben, vagy a mellékelje a termék mellé a csomagban, amelyet visszaküld.
  3. Gondosan csomagolja be a bontatlan terméket, majd küldje vissza az Ön által megrendelt futárszolgálattal az alábbi címre:


1107 Budapest,

Monori utca 1-3., Y-6

Figyelem! Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszajuttatásáról a vásárlónak saját költségén kell gondoskodnia! Az elállással érintett termék utánvétellel nem küldhető vissza, utánvételes átvételt nem áll módunkban teljesíteni. Elállás esetén a fogyasztó számára csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használat biztosított, az ezen mértéket  meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért a fogyasztó felel. 

Abban az esetben, ha a fogyasztónak minősülő Vásárló a termék megvásárlására irányuló szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal eláll, azonban az elállással érintett terméket annak jellege, tulajdonságai, illetve működése megállapításához szükséges használatot meghaladó mértékben használta, a termékben bekövetkező értékcsökkenésért felelősséggel tartozik. Ezen értékcsökkenéssel arányos összeget a Szolgáltató az elállási joggal érintett termék vételárának visszatérítése során érvényesíti, azaz ezen összeget a visszatérítendő vételárból beszámítással levonja. Az értékcsökkenés nagysága az elállással érintett termék jellege, értéke (vételára), valamint a fentiek szerinti használatból eredő kopás/elhasználódás mértéke alapján kerül megállapításra.

Bármilyen felmerülő kérdés esetén keresse bátran ügyfélszolgálatunkat.